I lagets anda

Det som kan vara svårt att förstå, kanske, för de personer som satsat på den egna träningen genom året, som exempelvis att gå och träna på gym eller att träna löpning, det tror jag är detta med lagandan och hur otroligt givande det kan vara när man får utöva en sport tillsammans, snarare än ensam.

Det finns också gott om bevis idag på att de sporter som man utövar i grupp, och som ett lag, blir allt mer populära. Fotboll är ett exempel, hockey är ett annat.

Kanske går det inte riktigt att beskriva heller, vad det är som är tjusningen med en lagsport. Men man kan föreställa sig att det har att göra med att man lyfter varandra som lagmedlemmar och att man som ett lag liksom utgör något mer än bara summan av de enskilda medlemmarna.

No comments yet.

Leave a Reply