Fiskar man fångar vid flugfiske

Genom flugfiske kan man i stort sett fånga alla fiskar så länge man har rätt teknik och utrustning. Med övning finns chans att bli riktigt duktig även om det kan se svårt ut. Några vanliga sorter att få är till exempel lax, röding, gädda öring, harr och regnbågslax. Dock finns möjligheten att få upp betydligt fler än dessa. Anledningen till detta är att man kan få sin fluga att efterlikna olika rovfiskars vanliga föda; allt som krävs är att vattnet inte är för djupt.

Det finns både våtflugor och torrflugor, den ena använder man under vattenytan medan den andra ska flyta på den. Detta gör också att man kan locka till sig flera olika sorters fiskar, då vissa intar sin föda under vatten och vissa vid ytan. Det bästa är att verkligen veta var fisken befinner sig för att få napp. Vilken typ av vatten man väljer spelar också roll för vilken slags fisk man kommer fiska upp.

No comments yet.

Leave a Reply